Kostnadsfritt innledende møte og gjennomgang av virksomheten deres!

Revisorkollegiet AS er en betydelig aktør og leverandør av revisjons- og konsultentjenester. Våre mer enn 1600 kunder betjenes av 46 høyt kvalifiserte medarbeidere fra våre kontorer i Drammen, Oslo, og Kongsberg. Vårt nedslagsfelt er primært i Viken, vi kjenner regionen og forholdene våre lokale kunder operere under. Revisorkollegiet AS er i dag Norges 9. største revisjonsselskap og det største utenfor Oslo, når man ser bort fra de store internasjonale revisjonshusene.

 

Vi er en lokal aktør som gir deg ett kontaktpunkt og et team med tilstrekkelig tid og nødvendig kompetanse til å sette deg inn i ditt firmas økonomiske situasjon og bli kjent med dine utfordringer. 

 

 

Vi tilbyr følgende til medlemmer av Næringsforeningen:

 

  • Kostnadsfritt innledende møte, med overordnet gjennomgang av virksomheten, diskusjon av risiko og mulig organisering av samarbeidet
  • Uforpliktende tilbud med bindende honorarestimat for revisjon og årsoppgjørsrelatert bistand
  • Dedikert oppdragsansvarlig revisor og medarbeider
  • Kort responstid fra lokal medarbeider
  • Mulighet for rammeavtale for revisjonsrelatert bistand

 

Som navnet tilsier, vår hovedtjeneste er revisjon og vår oppgave som revisor er å gi en uavhengig uttalelse hvorvidt et årsregnskap er avlagt i samsvar med lover og forskrifter, samt at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Dette leveres av våre høyt kvalifiserte medarbeidere med moderne revisjonsverktøy, som sikrer en effektiv og risikodrevet revisjon til riktig pris.

 

Utover revisjon, kan vi tilby deg og din bedrift personlig oppfølging og kvalifisert økonomisk rådgivning. Vi er en proaktiv samarbeidspartner og en tydelig rådgiver med kortest mulig vei mellom beslutningstakerne. Vi ønsker ikke bare å finne eventuelle problemer, men også bidra til å unngå dem.


Vi kan bistå deg med årsoppgjør og konsernregnskap, skatte- og avgiftsplanlegging, oppkjøp og salg, fusjon og fisjon, generasjonsskifte etc. Vi samarbeider med advokater, bedriftsrådgivere og regnskapsførere for å skaffe deg gode løsninger – og gode resultater. Vi vektlegger høy servicegrad og kostnadseffektivitet.


Flere medlemstilbud