Tilbud på kurs for medlemmer

Gode lederverktøy gir trygg ledelse! I kurset får du kunnskap om lederskap, kommunikasjon, målprosess og innsikt i forebygging /håndtering av konflikter. Du får økt bevisstheten om hvem du vil være som leder og hvordan du via ledelse bygger kultur. Vi byr på innspill til gode lederverktøy!

Flere medlemstilbud