Ta roboten ut av de ansatte - gratis workshop

Mange arbeidstakere i dag får ikke ut sitt fulle potensial som ansatt, fordi de sitter fast med manuelle og repeterende oppgaver. Ved å automatisere arbeidsprosesser kan du frigjøre deres tid til mer inntektsbringende eller kompetansekrevende arbeid.

Vi jobber daglig med å ta roboten ut av de ansatte for våre kunder og har i dag drift av rundt 40 prosesser for mellomstore og store bedrifter. Det gjør vi gjennom vår Robot as a Service, hvor vi har ansvaret for drift, support og vedlikehold av de robotiserte arbeidsprosessene.

 

 

Som medlem i Næringsforeningen i Drammen får du en gratis workshop med oss, hvor vi ser på automasjonsmulighetene deres sammen og dere får en behovsanalyse på de prosessene som kunne vært automatisert.

Tilbudet gjelder både de som har og ikke har automatiserte prosesser i dag.

 

 

Nettsiden finner du her.


Flere medlemstilbud