Kulturnæring

Ressursgruppe Kulturnæring har som intensjon å gjøre bransjen attraktiv og konkurransedyktig gjennom kompetanseheving, nettverksbygging og synliggjøring. I tillegg til næringenes egenverdi og den direkte sysselsettingen, medvirker et godt kulturtilbud til å gjøre Drammensregionen til et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

 

Se oversikt over gruppens medlemmer nederst på siden.

 

Kontaktperson Næringsforeningen:

Herborg Børve Rasmussen

Tlf: 911 88 071 – herborg.rasmussen@nfdr.no

 

Medlemmer

Kristin Ørmen Johnsen
Bedrift: Universitetet i Sørøst-Norge
Louise Winness Prestgard
Bedrift: Drammen Scener AS
Eivor Winther Sunesen
Bedrift: Drammens Museum
Elsa Kristiansen
Bedrift: Universitetet i Sørøst-Norge
Espen Sandli
Bedrift: Drammens Tidende
Heidi Palm Sandberg
Bedrift: Drammen kino