Styre- og ledelsesarbeid

For å heve kvaliteten og øke mangfoldet i styrene i vår region, har Næringsforeningen etablert en egen ressursgruppe for styre- og ledelsesarbeid. 

 

Ressusguppen jobber aktivt for å:

  • Bidra til å profesjonalisere styrearbeid gjennom å øke kompetansen og mangfoldet i styrene i regionen.
  • Arrangere faglige seminarer/kurs, konferanser, ta initiativ til politiske møter og synliggjøring av styrearbeid.
  • Arbeide for nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

 

Arbeidsform:

  • Ressursgruppen har jevnlige møter, ca seks ganger i året og ved behov.
  • Ressursgruppen inviterer eksterne ressurser inn etter behov.
  • Ressursgruppen tar initiativ til faglige seminarer, konferanser, politiske møter og synliggjøring av styre- og ledelsesarbeid.   
  • Ressursgruppen kommer med uttalelser til offentlige planer og relevante politiske prosesser.
  • Ressursgruppen utgjør en stemme i samfunnsdebatten, både med å sette viktige temaer på dagsorden, men også å gå inn i relevante debatter for å spre kunnskap og påvirke retning.

 

Ønsker du å vite mer, eller bidra i ressursgruppens arbeid?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

 

Gå direkte til Styrekandidat-listen for Drammensregionen HER

Medlemmer

Fredrik Ringdal Steiner
Leder
Bedrift: Formue
Marita Weierud Kvaale
Bedrift: KPMG
Terje Gundersen
Bedrift: Svensson Nøkleby
Kristin Stangnes Claudi
Bedrift: Norengros Drammen Papir Engros AS