Helseinnovasjon

I 2025 åpner et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det gjøres grep å legge til rette for helserelatert næring i forbindelse med det nye sykehuset. Det er mange gode krefter som ønsker at helsenæringen i Drammensregionen skal vokse, bygge kompetanse og skape flere arbeidsplasser. 

Ressursgruppen for Helseinnovasjon består av åtte personer. Næringsforeningen i Drammensregionen er administrativ ressurs. Gruppen settes sammen av Næringsforeningen i Drammensregionen. Gruppen består av en representativ samling av aktører, fra næring, akademia og fra helseforetak.

Ønsker du ytterligere opplysninger om ressursgruppen?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

Medlemmer

Gøril Bergh
Leder
Bedrift: Drammen Helsepark
Bård Tollefsen
Bedrift: Sopra Steria
Nina Høisæter
Bedrift: NHC Health AS
Pål Stenbro
Bedrift: Unicare
Marte Roa Syvertsen
Bedrift: Vestre Viken
Janne Herholdt Dugstad
Bedrift: Universitet
Hege Eiklid
Bedrift: Innocom
Jule Indrelid
Bedrift: Drammen Helsepark