Close

NæringsArena

I din regi

Som medlem av Næringsforeningen i Drammensregionen kan du sette faglige aktuelle temaer på dagsorden og invitere hele nettverket til seminar eller bedriftsbesøk i egen regi.  

 

Våre 1000 medlemsbedrifter sitter på uendelig mye kompetanse innen sine fagområder. Næringsforeningen tilbyr nå en arena hvor dere som medlemsbedrift kan dele deres kompetanse og innsikt med andre medlemmer. Via Næringsforeningens kontaktnettverk når invitasjonen ut til alle bedriftsledere og andre som er registrert i vårt system.

 

Konseptet:

  • NæringsArena foregår i hovedsak onsdager mellom kl 8.30-10.00
  • Bedriften stiller med egne ressurser (interne/eksterne) til å presentere sitt faglige budskap
  • Bedriften stiller med egnet lokale og fasiliteter, gjerne i egen virksomhet. Børsen Konferansesenter kan evt leies til formålet, ta kontakt for medlemsvilkår. (Inngang til Konferansesenteret via Næringsforeningens lokaler)
  • Arrangementet publiseres i vår aktivitetskalender. Se eksempel på nettside her.
  • Invitasjon sendes ut pr mail fra Næringsforeningen til nettverket. Næringsforeningen har i overkant av 1000 medlemsbedrifter i drammensregionen, og våre invitasjoner/nyhetsbrev når ut til alle bedriftsledere og andre som er registrert som mottakere.
  • Arrangementet publiseres som nyhet i Næringsforeningens SoMe-kanaler
  • Næringsforeningen håndterer påmeldinger via vårt påmeldingssystem, og er et mellomledd mellom arrangør og deltakere
  • Arrangementet skal ha gratis inngang

 

Les hele konseptbeskrivelsen inkl. vilkår HER