Ressursgruppe Teknologi

Teknologinæringen er i vekst i Drammensregionen.  I tillegg til lokale virksomheter har også flere nasjonale virksomheter de senere årene fått øynene opp for mulighetene og kompetansen som finnes i regionen. Ressursgruppen er til for teknologibedrifter, utviklere, designere, rådgivere og andre interessenter som engasjerer seg innenfor dette fagområdet. 

 

 

Ressursgruppen for teknologi jobber aktivt for å:

  • bedre vilkårene for teknologinæringen
  • bidra til næringsvekst
  • skape mangfold av kompetansetilbud for regionens teknologer

 

Arbeidsform:

  • Ressursgruppen har jevnlige møter, ca seks ganger i året og ved behov.
  • Ressursgruppen inviterer eksterne ressurser inn etter behov.
  • Ressursgruppen tar initiativ til faglige seminarer, konferanser, politiske møter og synliggjøring av teknologinæringen og dens behov.
  • Ressursgruppen kommer med uttalelser til offentlige planer og relevante politiske prosesser.
  • Ressursgruppen utgjør en stemme i samfunnsdebatten, både med å sette viktige temaer på dagsorden, men også å gå inn i relevante debatter for å spre kunnskap og påvirke retning.

 

Ønsker du å vite mer om ressursgruppens arbeid?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

Medlemmer

Line Eskerud Elvsveen
Leder
Bedrift: Bouvet
Bård Tollefsen
Bedrift: Sopra Steria
Håvard Ellefsen
Bedrift: Winorg AS
Frode Nordby
Bedrift: Kongsberg Defence & Aerospace
Cato Rindal
Bedrift: Statens vegvesen IT
Christoffer Bråthen
Bedrift: Conexus AS
Maren Sjøtveit
Bedrift: Husbanken
Silja Merete Sverreson
Bedrift: Universitetet i Sørøst-Norge
Thomas Andreassen
Bedrift: Kongsberg Maritime
Linn Solbakken
Bedrift: Statens vegvesen IT