Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

"Kasser tar ikke bussen"

14.02.2018
Drammens Tidende - Meninger | Næringslivet ønsker ikke flere avgifter på transportsektoren. Nå betales avgifter på drivstoff og motorvogner inkl. veibruksavgift, CO₂-avgift, engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift, vrakpantavgift og omregistreringsavgift. Dessuten betydelige brukerbetalinger – bompenger.

Kronikk av Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

 

Av statens samlede inntekter fra drivstoff og motorvogner betales hele 40 % av næringslivet mens 60 % er fra husholdninger. Dette er en ekstra tung belastning for mange bedrifter med vanskelig økonomi.

 

Men det er et faktum at transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge. For å nå norske klimamål må derfor utslippene fra transport reduseres.

 

Omstilling til lavere utslipp gir muligheter for innovasjon, samtidig som vi styrker næringslivets konkurranseevne. Norge kan utnytte erfaring, kunnskap og kompetanse fra andre deler av energisektoren til å utvikle nye løsninger innen infrastruktur, biobaserte produkter og lavutslippsteknologi. Det gir grunnlag for ny næringsvirksomhet med globale muligheter.

 

Kilde: Drammens Tidende, avis. 14. februar 2018 - side 10.

Les hele kronikken her: https://www.dt.no/vis/utgaver

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen
Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen