Close

Næringslivets Stipendiefond

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet.

Søknaden sendes til post@nfdr.no og merkes Næringslivets Stipendiefond.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

 

Søknadsfrist: 30. april

 

Vedtekter for Næringslivets Stipendiefond

 


Næringsforeningen er sekretariat, og tilrettelegger søknader for et oppnevnt styret. Fondet hadde pr. 31.12.2022 en kapital på 7 mill. kr., som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond.

 

Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond. Det tredje medlemmet oppnevnes av Drammens Håndverk- og Industriforening.

 

Det ble i 2022 delt ut til sammen 120 000,- til 6 studenter.