Close

Næringslivets Stipendiefond

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet.

Søknaden sendes til post@nfdr.no og merkes Næringslivets Stipendiefond.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

 

Søknadsfrist: 30. april

 

Vedtekter for Næringslivets Stipendiefond

 


Næringsforeningen er sekretariat, og tilrettelegger søknader for et oppnevnt styret. Fondet hadde pr. 31.12.2020 en kapital på 7,2 mill. kr., som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond.

 

Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond. Det tredje medlemmet oppnevnes av Drammens Håndverk- og Industriforening.

 

Det ble i 2020 delt ut til sammen 120 000,- til 7 studenter.