Close

Lydia og Harald Lyches Fond

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

 

Utdeling av gaver til allmennyttige formål:

Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter.

Det gis ikke støtte til drift.

 

Årlig utdeling inntil 3 mill. kr.

 

Søknadsskjema:
Pdf. HER
Word HER

 

Søknaden sendes pr. e-post til: post@nfdr.no og merkes «Lydia og Harald Lyches Fond».
Alternativt pr. post til: Lydia og Harald Lyches Fond, Bragernes Torg 13, 3017 Drammen

 

 Søknadsfrist: 8. oktober 2022