Close

Stiftelsen Børsgården

Da det gikk mot nedleggelse av børsvirksomheten i 1980-årene, ble det reist spørsmål om hvem som eide Børsgården. Ved opphør av børsvirksomheten var det fare for at bygningen kunne bli overtatt av stat eller kommune.

På den tid var Sigurd Bruusgaard formann i Drammens Børs og Jørgen R. Låker formann i Drammen Handel og Industriforening (nå Næringsforeningen i Drammensregionen). De to formennene gikk i spissen for å redde bygningen for Drammen. Siden Børsen i sin tid var etablert av de samme personer som sto bak Drammens Handelsforening, var det naturlig at Børsbygningen ble overtatt av en stiftelse med et styre oppnevnt av næringslivet.

Forslaget ble godkjent i Handelsdepartementet i 1988, og 7. april samme år ble Stiftelsen Børsgården konstituert med Låker som formann og Ingvald Ingvaldsen, Vibeke Melsom Ornum, Ole Jacob Fasting og Rolf Pedersen som styremedlemmer.

Børsens nye styre la en langsiktig strategi for å ruste opp bygningen etter mange års forfall. Inntektsgrunnlaget ble styrket gjennom nye leieavtaler og ga muligheter for en systematisk oppussing. Etter omfattende puss- og malerarbeider på fasadene ble Børsgården belønnet med "Årets Glamur-prosjekt 1993" av Jotun. Senere er eldre interiører satt i stand og børssalen har bl.a. fått ny eikeparkett som kopi av den gamle.

I 1996 ble lokalene etter Drammen Kunstforening i fløyen mot Nedre Strandgate ominnredet til næringslivssenter for Drammens Handelskammer, Drammen Næringslivsforening, Byen Vår Drammen og Stiftelsen Børsgården. Deretter ble forretnings- og kontorlokalene og hele gårdsplassen bygget om til varemagasin i samarbeid med Steen & Strøm. Utvidelsen av kjøpesenteret Magasinet ble åpnet i 1998.

I dag består styret i Børsgården av:

Gerd Barth Thorsby, styreleder

Dag Anders Bergflødt

Elin Fossland

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning

Lars H. Strøm


 

Daglig leder: Rune Kjølstad, 900 98 002

Administrasjon: Hilde Fevang, 32 26 42 21

 Litteratur:
Jo. Sellæg: Fra tømmer til høyteknologi. Drammen Næringslivsforening 1847-1997. Drammen 1997.
Jo. Sellæg: Klubben i Drammen. St. Olavs Klub 1799-1999. Drammen 1999.