Det er klart du skal være medlem!

Vi er en av de største næringsforeningene i landet, har en tydelig stemme, og samler viktige aktører i hele regionen. 950 medlemsbedrifter med omkring 30.000 ansatte er med i nettverket. Er din bedrift med?


Foreningen er med å påvirke viktige samfunnsaktører for å sikre videre næringsutvikling med konkurransekraft, nyskapingsevne og bærekraft.

 

Med normalt rundt 100 arrangementer i året legges det til rette for faglig og sosialt påfyll. Her kan du utvikle ditt nettverk på attraktive arenaer.

 

Gjennom snart 175 år har Næringsforeningen bidratt til å utvikle Drammen til å bli en synlig og attraktiv region for næringsetablering og kompetanseutvikling. 

 

Næringslivet og det offentliges gode samarbeid er viktig for Drammens positive omdømme og for næringslivet – nå, og for framtiden.

 

 

Med egne ressursgrupper har Næringsforeningen en lokal tilstedeværelse i Øvre Eiker, Drammen og Lier. Våre bransje- og faggrupper bidrar til å bygge opp faglige nettverk og styrke og profilere de ulike bransjene.

 

Vikenvest.no er Næringsforeningens eget nettmagasin. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha eierskap til magasinet, og tilbyr muligheten til å informere om små og store nyheter under «Medlemsnytt».

 

Næringsforeningen i Drammen er også en del av et verdensomspennende handelskammer-system. Her tilbys sertifisering av eksportdokumenter og utstedelse av ATA-carnet.


 

Kontakt oss for en medlemsprat: Tom Wang | 906 31 856 | tom.wang@nfdr.no

Se flere medlemsfordeler og innmeldingsinfo HER