Close

Serviceprisen

Serviceprisen skal inspirere til en mer servicefokusert praksis.
Serviceprisen skal være et samfunnstiltak som anerkjenner utøvelse av god service mot så vel kunder som andre aktuelle brukere.
Næringsforeningen ønsker å trekke frem og hylle de som gjør en ekstra innsats; det være seg i forhold til fysiske løsninger, tilbud av tjenester, organisering eller den daglige praksis som utøves overfor ulike kunder og brukergrupper.

Serviceprisen er et initiativ fra Stian Yttrehus i Steena Auto. Han ønsker økt fokus på service i Drammensregionen og ser serviceprisen som en fin mulighet til å engasjere både enkeltmennesker og virksomheter.


Næringsforeningen vil årlig dele ut to priser, en fagjurypris og en publikumspris.
Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge v/ førstelektor i markedsføring og varehandelsledelse, Jan Ivar Fredriksen, og Trond I. Østgaard, samt initiativtaker Stian Yttrehus, har Næringsforeningen laget statutter og kriterier for Serviceprisen.

Serviceprisene vil i 2018 bli delt ut under Næringslivets dag den 27. september. 

Publikum og fagjury kan nominere kandidater.
Det utnevnes inntil 10 finalister, hvor fagjuryen kan nominere inntil 30%.


Publikumsprisen deles ut på grunnlag av stemmegiving fra publikum.
Fagjuryprisen deles ut av fagjuryen.