Vil du være med å forme morgendagens medarbeider?

11.05.2021
Kan dere tenke dere å ta inn en lokal ungdom i arbeidspraksis i sommerferien, finansiert av kommunens sommerskole? Vi ser etter arbeidsgivere som vil bidra positivt inn i lokalmiljøet og gi en unik mulighet til utvalgte ungdommer denne sommeren. Det er mange unge mennesker i kommunen som trenger en positiv boost etter et krevende koronaår. Frist for innmelding av arbeidsplass er fredag 21. mai 2021.
Drammen kommune vil i år tilby sommerjobber til 20 elever i aldersgruppen 15-18 år.Dette er et tiltak som dekkes økonomisk i sin helhet av Sommerskolen i Drammen.Målgruppen er skoleelever med tilhørighet til Drammen kommune. Formål Tilby et positivt møte med arbeidslivet og gi ungdommene verdifull jobberfaring/noemeningsfullt å gjøre i sommer etter et år med pandemi. Hvor Arbeidspraksis foregår lokalt i aktuelle bedrift. Arbeidet bør være i nærhet av offentligkommunika...