Utredning slår fast: Grunnlag for ferje i Drammen og Lier

12.05.2021
Det er grunnlag for å realisere ideen om ferje i Indre Drammensfjord og på Drammenselva, fastslår konsulentselskapet WSP i en utredning. Å starte og drifte ferje krever lavere bidrag fra det offentlige enn annen kollektivtransport. I 2040 kan ferja gå med overskudd. Ny stasjon og ny bybru kommer. Ferje også? (Ill.: Nils Tveit Arkitekter/Hydrolift Smart City Ferries/Hyke).
Ferjeutredningen viser at passasjertransport på vannveien kan bidra til et mer helhetlig kollektivtilbud. Rådgiverne i WSP slår fast at utslippsfri fjord- og elveferje er teknisk fullt mulig og markedsmessig forsvarlig. I utredningen heter det også at ferje på elva og fjorden har forsvarlig økonomi og lav risiko, spesielt fordi et ferjetilbud kan fases inn med lave infrastrukturkostnader og utvikles med stor fleksibilitet etter hvert som utbyggingen langs fjorden og elva foregår. Om n...