Vil du bli arbeidslivsmentor for en student ved USN Handelshøyskolen og ingeniørutdanningen?

03.10.2022
– En unik mulighet, sier Silja M. Sverreson (bilde). Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus Bø, Ringerike, Vestfold, Drammen og Kongsberg.
Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet. – Vårt program lar utvalgte studenter i 2. og 3. års trinnene ved våre 3-årige bachelorstudier få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret. Til dette trenger vi mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet, sier Silja...