17. oktober endrer Allkopi Netprint navn til MAKE!Graphics

07.10.2022
Siden 1957 har de operert under navnet Allkopi, og de siste 7 år som Allkopi Netprint. Navnet var perfekt når kjernevirksomheten deres var kopi og print. Nå erfarer de at navnet begrenser mer enn det beriker. Tiden er moden for en forandring. MAKE!Graphics er medlemmer av Næringsforeningen i Drammensregionen.
Hvis du – som mange andre – tenker kopi og print når du hører navnet «Allkopi Netprint», finner du årsaken til endringen der. I dag består vårt virke av så mye mer enn det! Kopi og print er blitt en liten del av vår hverdag, som preges mer av rådgivning, profilering, utsmykning og øvrig markedsmateriell. Hvorfor MAKE!Graphics? For oss er navnet en selvfølge. Oversatt til norsk betyr «make» å lage, og det er den beste beskrivelsen på det vi gjør, hver dag, i vår bedri...