Lyser ut støtte for næringsutvikling og innovasjon

12.03.2021
I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. Nå er det klart for første utlysningsrunde. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (bilde) håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket vårt. Foto: Morten Brakestad.
– Dette er en ordning som vil styrke hele Viken-samfunnet. Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Grimstad.  Les mer om hvordan du kan søke her Den nye ordningen erstatter en rekke av tidligere tilskuddsordninger fra de tidligere tre fylkeskommunene, og ble vedtatt av Viken fylkesting i februar .  – Et av målene med ordningen er å bidra til å styrke næringsgrunn...