Yara på skinner via havna

15.03.2021
Drammen havn har tilrettelagt betydelig for jernbane som transportmiddel de seneste årene. Dette medførte at en av deres største kunder; Yara, sparte både miljø og veier for mer enn 1.500 trailer-turer i fjor. Assisterende havnedirektør i Dammen havn, Ivar Vannebo (t.v.) og salgssjef for «Air1 AdBlue®» i Yara; Edgar Borge er begge meget fornøyd med transport-samarbeidet på havna.
– Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig gods-knutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning  i containertrafikken på bane over havna. Med en nylig vedtatt reguleringsplan for Holmen, som innbefatter en dobling i arealet for jernbaneformål, ligger det meget godt til rette for flere industrikunder i vår region til å benytte miljøvennlig jernbanetransport, forteller assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar V...