Kompetanseplussmidler – en unik gavepakke fra Kunnskapsdirektoratet til næringslivet

10.10.2022
Kompetanseplussmidler er en tilskuddsordning til bedrifter i alle bransjer, som har kompetanse og utvikling av sine medarbeidere på agendaen. Alle bedrifter kan, minst én gang i året, søke om støtte til relevante kurs i ulike kategorier. I artikkelen kan du lese om hva som kan søkes.
Kompetanseplussmidler er en tilskuddsordning til bedrifter i alle bransjer, som har kompetanse og utvikling av sine medarbeidere på agendaen. Alle bedrifter kan, minst én gang i året, søke om støtte til relevante kurs i ulike kategorier. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) arbeider for å styrke befolkningens kompetanse og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. HK-dir bidrar til å øke verdiskapningen ved å støtte kompetanseu...