Klima og miljø i offentlige anskaffelser – hvilke plikter og virkemidler har den offentlige innkjøperen?

28.04.2022
Offentlig sektor i Norge kjøper varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner i året, og klimafotavtrykket ligger på ca. 11 millioner tonn CO2. I 2017 utgjorde dette 16 % av Norges totale klimafotavtrykk. Offentlige anskaffelser kan med andre ord være et viktig verktøy i kampen om å nå klima- og miljømål. – Utfordringen ligger i hvordan anskaffelser kan gjennomføres på en mer klima- og miljøvennlig måte, sier advokat Karoline Nilsson Hollund (bilde).
1.    HVORFOR ER KLIMA OG MILJØ VIKTIG I ANSKAFFELSER? I august 2021 publiserte FNs klimapanel en rapport, skrevet av 234 forskere fra 66 land, som FNs generalsekretær António Guterres beskriver som «kode rød for menneskeheten». Klimaendringene går raskere og blir mer intense samtidig som noen av trendene er irreversible ifølge rapporten. Generalsekretæren har uttalt at bevisene er entydige – klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt brensel og avskoging kveler pl...