Næringsforeningen i Drammensregionens nye styre presenteres

29.04.2022
Næringsforeningen i Drammensregionen er en av landets største næringsforeninger. Ved utgangen av 2021 har foreningen over 1000 medlemsbedrifter, og flere kommer til. Det styrker Næringsforeningen som et samlingspunkt med en tydelig stemme. Sammen kan vi ivareta næringslivets interesser og skape arenaer for utvikling og vekst. Her presenteres foreningens nye styre for 2022.
Næringsforeningens nyvalgte styre. Bak f.v.: Eva Sundberg, Terje Gundersen, Ivar A. Vannebo, Truls Moholdt og Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen). For f.v.: Per Christian Voss, Trond Åsheim og Kristin Stangnes Claudi. Ikke tilstede: Heine Lund-Olsen og Marianne Mevik. Styreleder Adm. direktør Terje Gundersen i Svensson & Nøkleby Valgt som varamedlem for 1 år i 2013, Valgt som styremedlem i 2014 til 2017 Gikk ut av styret 2017. Første gang valgt som styre...