Hvordan vinne kampen om kandidatene når det er kandidatenes marked?

04.06.2022
«Last Thursday» er et konsept i regi av NAV Drammen der alle som er registrert arbeidsledig i regionen og bemanningsbyråer blir invitert til foajeen på Choice Hotel Union Brygge i Drammen. Bemanningsbyråer sitter tett på mulige arbeidsgivere og de er ofte en inngang til et vikariat eller fast arbeid for kandidatene. Neste Last Thursday er 9.juni og informasjon blir oppdatert på sosiale medier. Bilde: Fagkoordinator Finn Øivind Gabrielsen og kolleger
Arbeid er et grunnleggende element i den norske velferdsstaten.  Å være i arbeid er knyttet til positive verdier som sosial inkludering, få mulighet til å bidra i samfunnet, verdighet og selvrespekt. Det er ingen tvil om at den norske samfunnsmodellen med det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet har bidratt til at Norge er et foregangsland når det gjelder å skape gode muligheter for å delta i yrkeslivet og høy grad av sysselsetting. Norge er i dag blant de landene i Euro...