Inviterer til klimaverksted for næringslivet

30.05.2022
Hvordan skal vi sammen nå Drammens klimamål? Drammen kommune inviterer nå næringslivet til klimaverksted om reduksjon av klimagassutslipp og mer bærekraftig ressursbruk. Bilde: Anne-Marie Vikla, kommunalsjef Arealplan, klima og miljø.
Grønne skifte Drammen kommune har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene fra Drammenssamfunnet og å bli en foregangskommune på sirkulærøkonomi. Vi vet at næringslivet i Drammen allerede er godt i gang med det grønne skiftet, og kommunen skal selvsagt «feie for egen dør», og ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler. Dialogmøte Kommunen har nylig gjennomført et dialogmøte med næringslivet om strategisk næringsplan, kommuneplanens arealdel og klimastrategien som ko...