Advarer næringsdrivende

25.03.2020
Politiet advarer. På grunn av permitteringer, karantene eller annet vil flere næringsbygg ol nå vil stå tomme og uten oppsyn over tid.
Koronaviruset og de nasjonale tiltakene som er iverksatt medfører en stor inngripen i folks liv. Kriminalitetsbildet er i endring og politiet ser en stor nedgang i den anmeldte kriminaliteten. Tallene på grove tyverier mot næringsbygg er per i dag stabile. Det samme gjelder for grove tyverier mot landbruksmaskiner. Dette er kriminalitet politiet håndterer uavhengig av situasjonen med Koronaviruset. På grunn av permitteringer, karantene eller annet vil flere næringsbygg ol nå vil ...