Innsiktspartnere

Et bredt spekter av solide aktører engasjerer seg i Innsikt 2024. Her kan du lese mer om våre samarbeidspartnere.

Hovedpartnere

Drammens Tidende
Drammens Tidende
PwC
PwC
Hos PwC i Drammen møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning, regnskap og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes. For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet.

Partnere

Axess
Axess
Axess Logistics har stor lidenskap for biler og biltransport. Vi transporterer og tilpasser biler både til forhandlere og privatmarkedet og vi utfører alle oppdrag med høy grad av kvalitet og effektivitet. Gjennom våre skreddersydde logistikkløsninger og vår unike infrastruktur, er vi alene på markedet om å kunne tilby en komplett løsning for billogistikk for importerte kjøretøy til det skandinaviske markedet. Vår høye kapasitet, i kombinasjon med solid teknisk ekspertise, har gjort at vi har blitt en av markedets ledende påbyggere. Vi gjør det mulig å hente hjem en ferdigutrustet og leveringsklar bil. Vi er effektive, løsningsorienterte og nytenkende i arbeidet vårt, og vi kan garantere høy kompetanse i alle ledd. Kundens behov er alltid i fokus, og vi er med deg fra første kontakt til leveransen er utført. Vi har full kontroll på hele logistikk-kjeden, slik at du får levert ferdig produkt – Ready to go!
Advokatfirma Olafsen
Advokatfirma Olafsen
Bane Nor Eiendom
Bane Nor Eiendom
Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendom ved knutepunkter over store deler landet. Vi skaper attraktive stasjoner, boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller som gjør det enklere for flere å ta tog, buss eller bane. Vi utvikler også nye og moderne togverksteder som bidrar til best mulig vedlikehold av togene.
Vi er et datterselskap av Bane NOR SF og har drøyt 220 ansatte. Våre ansatte jobber med mer enn 200 utviklingsprosjekter og forvalter nærmere 3000 leiekontrakter knyttet til 930 bygg inkludert 330 togstasjoner.
Drammen Havn
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen Helsepark
Vi er godt i gang med grunnarbeidene for helseparken i Drammen. Ferdig utbygd består parken av syv bygg. De får 85.000 kvadratmeter. De første byggene skal stå klare sammen med det nye sykehuset på Brakerøya i 2025. Helseparken skal bli en mingleplass for alle som setter pasienten i sentrum. Inn i helseparken kommer utdanning, legevakt, helsehus, pasienthotell og en rekke bedrifter med helse som kjernevirksomhet. 
Visjonen er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. 
Sammen med det nye sykehuset i Drammen vil vi skape en ny bydel for helse i Drammen.  
Drammen kommune
Drammen kommune
Drammen kommune er landets sjuende største kommune. Kommunens visjon – et godt sted å leve – skal nås ved å utvikle tjenester og steder nær innbyggerne med et aktivt deltakerdemokrati, bygge inkluderende fellesskap der alle kan utvikle sine evner og muligheter, og ved å søke nytenkende løsninger for å møte morgendagens utfordringer med utviklingskraft.
Drammen kommune skal være en aktiv og imøtekommende vertskommune, som gjennom god samhandling med omgivelsene legger til rette for vekst, innovasjon og nyetableringer i næringslivet.
Eidos Eiendomsutvikling
Eidos Eiendomsutvikling

I 50 år har Eidos utviklet Lierstranda. Selskapet har lagt til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Eidos er største grunneier på området og skal ha en ledende rolle i forvandlingen til en ny by. Eidos overleverte planen for områderegulering, utført på oppdrag fra Lier kommune, i november 2022. 

Den nye byen får 5 kilometer strandlinje. Den planlegges for 16.000 arbeidsplasser og 16.000 beboere. Fjordbyen starter med nytt sykehus og helsepark som åpnes i 2025. Kort tid etter kan de første boligene stå klare. Vi planlegger for oppstart samtidig i Gilhusområdet i øst og mot sykehuset i vest. 
 
Kirkens bymisjon
Kirkens bymisjon
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
Gjennom tiltak for alle aldersgrupper og på mange livsområder ønsker vi å virkeliggjøre vår visjon. Kirkens Bymisjon samarbeider med offentlige myndigheter, andre organisasjoner, flere tusen frivillige, kontakter i næringsliv, utdanning og forskning, og et stort antall givere. 
 
I Drammen har vi tiltak rettet mot de fleste aldersgrupper, og vi har i særdeleshet flere tilbud for barn, unge og mennesker som har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. For samfunnet har det en enormt stor verdi at alle mennesker som kan jobbe, også får muligheten til å jobbe. Sammen skal vi bidra til en varmere by – for flere.
Los & Co
Los & Co
NAV Drammen
NAV Drammen
NAV Drammen gir velferdstjenester til kommunens innbyggere. Våre hovedmål er flere mennesker i arbeid og færre på stønader. En velfungerende og bærekraftig velferd i vår kommune forutsetter tett og forpliktende kontakt med våre arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Vi tilbyr kvalifisert og motivert arbeidskraft, og jobber kontinuerlig med å kvalifisere og rettlede våre brukere mot bransjer med behov for arbeidskraft. 
Norconsult
Norconsult
I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.
Vi er et medarbeidereid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. 
Showteknikk
Showteknikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr studier og gjennomfører forskningsprosjekter som er tett knyttet mot næringsliv og offentlig sektor. Slik sikrer vi at studiene våre er relevante, og bidrar med verdifull innsikt og kunnskap til våre samarbeidspartnere. I tillegg til bachelor-, master- og doktorgrad tilbyr vi fleksible etter- og videreutdanninger for deg som ønsker å styrke kompetansen.
8 campuser // 4 fakulteter // 18 000 studenter // 1850 ansatte // over 300 studier
Viken Fiber
Viken Fiber
Viken Fiber bygger og drifter fibernett og leverer daglig bredbåndtjenester til over 200 000 kunder i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. Som en del av det nasjonale Altibox-partnerskapet, er vi også stolt tilbyder av Altibox sine anerkjente tjenester for internett, tv og telefon til husholdninger og bedrifter.