Kultur og kulturelle næringer

Næringsforeningen ønsker å videreutvikle nettverksgruppene ved å etablere en ressursgruppe med nøkkelpersoner fra kulturnæringen, etablerte kulturinstitusjoner, øvrig næringsliv og utdannings- og forskningsmiljø.

Intensjonen er å gjøre bransjen innen kultur og kulturelle næringer attraktiv og konkurransedyktig gjennom kompetanseheving, nettverksbygging og synliggjøring. I tillegg til næringenes egenverdi og den direkte sysselsettingen, medvirker dette til å gjøre Drammensregionen til et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Bjørgan Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

 

 

Medlemmer

Trond I Østgaard
Bedrift: Universitetet i Sørøst-Norge
Telefon: 411 74 471
Tone Aas Skaalevik
Bedrift: Buskerud Teater
Telefon: 416 17 430
Linda Lothe
Bedrift: Viken Filmsenter
Telefon: 902 58 888
Ida Klingvall
Bedrift: Drammens Museum
Telefon: 489 57 532
Anniken Dahl Lefranc
Bedrift: Drammen Scener AS
Telefon: 924 11 448