Kompetanse og utvikling

Endringene i samfunnet skjer raskt på flere plan, og det påvirker i stor grad også arbeidsplasser og kompetansekrav. En bedrift bør derfor utarbeide strategier for hvordan nåværende kompetansebeholdning skal ledes inn mot fremtidens utfordringer, samt hvordan tradisjonell arbeidsmetodikk skal møte den kommende generasjonens forventninger og særegenheter. Det fremkom derfor et behov for å etablere et nettverk som i større grad tar for seg utfordringene arbeidslivet står foran, og det ble derfor etablert et nettverk for «Kompetanse og utvikling».

Formål:

Utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert næringsliv i Drammensregionen.

 

Ressursgruppen:

Ressursgruppen er tverrfaglig og består av representanter fra privat og offentlig virksomheter fra vår region.

 

Målgruppe:

Ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i en bedrift.

 

Fokusområdene er:

  • Kompetanse - Hva må vi kunne?
  • Utvikling - Hvordan gjør vi det?

 

Aktiviteter

  • Åpne frokostseminarer
  • Egne medlemsmøter for erfaringsutveksling og diskusjon
  • Langsiktige prosjekter
  • Samarbeid med andre nettverks ressursgrupper for bearbeidelse av felles temaer for næringsutvikling
  • Media: kontakt med og innspill om aktuelle saker

 

Trenger du ytterligere opplysninger om ressursgruppen?
Kontakt Næringsforeningen v/Herborg Børve Rasmussen, herborg.rasmussen@nfdr.no
 


Medlemmer

Marit Vindenes Løyning, leder
HR sjef
Bedrift: Viken Fiber
Telefon: 915 55 643
Ingrid Heggdal
Bedrift: Glitre Energi
Telefon: 93424483
Hilde Stensholt
Bedrift: K2 Kompetanse
Telefon: 476 63 980
Jan Erik Jahnsen
Bedrift: Valeo Ressurs
Telefon: 415 00 707
Kari Næsfeldt
Bedrift: Ecit
Telefon: 915 17 440
Alexander Aas
Bedrift: Trebo as
Telefon: 926 96 716