Kompetanse og utvikling

Endringene i samfunnet skjer raskt på flere plan, og det påvirker i stor grad også arbeidsplasser og kompetansekrav. En bedrift bør derfor utarbeide strategier for hvordan nåværende kompetansebeholdning skal ledes inn mot fremtidens utfordringer, samt hvordan tradisjonell arbeidsmetodikk skal møte den kommende generasjonens forventninger og særegenheter. Det fremkom derfor et behov for å etablere et nettverk som i større grad tar for seg utfordringene arbeidslivet står foran, og det ble derfor etablert et nettverk for «Kompetanse og utvikling».

Formål:

Utvikle og tilrettelegge for et fremtidsrettet og kompetansebasert næringsliv i Drammensregionen

 

Ressursgruppen:

Ressursgruppen er tverrfaglig og består av representanter fra privat og offentlig virksomheter fra vår region.

 

Målgruppe:

Ledere og medarbeidere med ansvar for kompetanse og utvikling i en bedrift.

 

Hovedfanen er digitalisering og fokusområdene er:

  • Kompetanse - Hva må vi kunne?
  • Utvikling - Hvordan gjør vi det?

 

Aktiviteter

  • Åpne frokostseminarer og
  • Egne medlemsmøter for erfaringsutveksling og diskusjon
  • Langsiktige prosjekter
  • Samarbeid med andre nettverks ressursgrupper for bearbeidelse av felles temaer for næringsutvikling
  • Media: kontakt med og innspill om aktuelle saker

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell
Telefon: 92433857  - Mail: Cecilie.Brunsell@nfdr.no


Medlemmer

Cecilie Aronsen Opdan
OU-sjef
Bedrift: Vestre Viken HF
Marit Vindenes Løyning, leder
HR sjef
Bedrift: Viken Fiber
Monika Knudsen Gullslett
Førsteamanuensis
Bedrift: USN/Vitensenteret
Tina Marie Kalve
Senior management consultant
Bedrift: NOFAS
Linn Maurud
Bedrift: Privat
Ingrid Heggdal
Trainee
Bedrift: Glitre Energi
Ole Liabø
Bedrift: Freitech
Telefon: 454 69 123