Grønn Suksess - tidligere Grønn Konkurransekraft

Vi revitaliserer nettverket Grønn Konkurransekraft med nye ideer, nye prosjekter og med nytt navn: Grønn Suksess

Formålet med nettverket Grønn Suksess er å samle aktører fra offentlig sektor og næringsliv i Drammensregionen for å skape bevissthet og konkurransefordeler innenfor grønn omstilling, fornybar energi og bærekraftig utvikling.

 

Mål: Være en pådriver Synliggjøre Drammensregionen som bærekraftig og fremtidsrettet innenfor klima, miljø og fornybar energi

 

  • Har dere spørsmål, tips og ideer på temaer, ressurser, samlinger er det bare å ta kontakt.

 

Aktiviteter planlegges og iverksettes av en ressursgruppe bestående av sentrale aktører i regionen innen energi, bygg, transport, avfallshåndtering, landbruk, industri og offentlig sektor.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i Grønn Suksess?
Kontakt Næringsforeningen v/Adnan Afzal
Telefon: 458 51 585 - Mail: adnan.afzal@nfdr.no

Medlemmer

Pål Smits
Administrerende Direktør / CEO
Bedrift: Lindum AS
Telefon: 90 78 09 70
Stig Møllersen
Seksjonsleder - BYGG Drammen
Bedrift: Rambøll
Telefon: 40427521
Ingeborg Tofte
Rådgiver for miljø og samfunn
Bedrift: Lier Kommune
Telefon: 32 22 01 68
Anders Hørthe
Økobonde fra Lier
Bedrift: Hørte Gård & Buskerud Bondelag
Telefon: 901 55 644
Anne Gamborg
Bedrift: Brakar
Tine Willadsen Gundersen
Bedrift: Cowi