Nettverk for byggenæringen

Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører i regionen: Rådgivere, entreprenører, eiendomsutviklere, leverandører og arkitekter.

Ressursgruppen møtes ca 6 ganger pr år for diskusjon om planlegging av aktiviteter for nettverket.

 

Aktuelle saker på agenda er:

  • Arrangement/møteplass. Egne frokostmøter, deltakelse i andre nettverks møter, bidragsyter på diverse bransjedager i regionen, studieturer mv.
  • Samarbeid med andre nettverks ressursgrupper for utvikling av felles temaer for næringsutvikling.
  • Media: Kontakt med og innspill om aktuelle saker
  • Næringspolitikk: Næringspolitiske saker på agenda – sørge for aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor de respektive feltene. Innspill til offentlige planprosesser.
  • Innspill til Næringsforeningen for utvikling og nybrottsarbeid
  • Bidra til kompetansebygging for bedriftene innenfor det respektive feltet
  • Synliggjøring av nettverket i regionen og rekruttering av nye medlemmer

 

Nettverkets strategi i sin helhet finner du her.

 

Nettverkets møter og aktiviteter
Oversikt over nettverkets kommende arrangementer og møter finner du under

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Bjørgan Brunsell
Tlf: 924 33 857 – cecilie.brunsell@nfdr.no

 

Ressursgruppen i nettverket

Svein-Ove Pettersen
leder
Bedrift: Rambøll Norge AS
Telefon: 93243065
Rino Andersen
Bedrift: Spinner kommunikasjon
Telefon: 90 88 18 28
Ellen Kolstad, Wilh
Bedrift: Kolstad AS
Telefon: 32218400
Hakon Lærum
Bedrift: Hakon Lærum Consulting AS
Telefon: 94126000
Bjørn Breian
Bedrift: Bermingrud
Telefon: 48994095
Stig Møllersen
Bedrift: Rambøll
Telefon: 404 93 634
Sven Mile
Bedrift: Glitre Eiendom
Telefon: 47453918
Runar Berg
Bedrift: Veidekke
Telefon: 95 23 01 87
Berit Rype
Bedrift: Multiconsult
Telefon: 31302407