Bygg

Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører i regionen: Rådgivere, entreprenører, eiendomsutviklere, leverandører og arkitekter.

Ressursgruppen møtes ca 6 ganger pr år for diskusjon om planlegging av aktiviteter for nettverket.

 

Aktuelle saker på agenda er:

  • Arrangement/møteplass. Egne frokostmøter, deltakelse i andre nettverks møter, bidragsyter på diverse bransjedager i regionen, studieturer mv.
  • Samarbeid med andre nettverks ressursgrupper for utvikling av felles temaer for næringsutvikling.
  • Media: Kontakt med og innspill om aktuelle saker
  • Næringspolitikk: Næringspolitiske saker på agenda – sørge for aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor de respektive feltene. Innspill til offentlige planprosesser.
  • Innspill til Næringsforeningen for utvikling og nybrottsarbeid
  • Bidra til kompetansebygging for bedriftene innenfor det respektive feltet
  • Synliggjøring av nettverket i regionen og rekruttering av nye medlemmer

 

Ressursgruppens strategi i sin helhet finner du her.

 

Kontaktperson Næringsforeningen:

Cecilie Bjørgan Brunsell

cecilie.brunsell@nfdr.no - 924 33 857

 

Medlemmer

Berit Rype
Leder
Bedrift: Multiconsult
Telefon: 31302407
Svein-Ove Pettersen
Bedrift: Rambøll Norge AS
Telefon: 93243065
Rino Andersen
Bedrift: Spinner kommunikasjon
Telefon: 90 88 18 28
Stig Møllersen
Bedrift: Rambøll
Telefon: 404 93 634
Per Inge Haugan
Bedrift: Glitre Bolig
Telefon: 951 35 855
Geir Hagehaugen
Bedrift: Eidos
Telefon: 95191663
Bjørn Rojahn Breian
Bedrift: Consto Øst AS
Telefon: 48994095
Lára Daðadóttir
Bedrift: Solli Arkitekter AS
Telefon: 47 94 20 44