Bærekraft

Ressursgruppe bærekraft består av representanter på tvers av næringslivet i regionen. Gruppens målsetting er å bidra til økt konkurransekraft for regionens næringsliv, gjennom å kartlegge behov, skape bevissthet, forståelse og motivasjon for å skape bærekraftig vekst og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Dette skal gjennomføres ved å sanke gode ideer via møteplasser eller prosjekter.  Gruppen jobber på tvers av fagområder og har søkelys på bærekraftig vekst for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.  

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i Ressursgruppe Bærekraft?

 

Kontakt Næringsforeningen v/Adnan Afzal
Telefon: 458 51 585 - Mail: adnan.afzal@nfdr.no

 

Se lengre ned på siden for ressursgruppens medlemmer.

Medlemmer

Paal Ødegaard
Leder
Bedrift: PwC
Anders N. Dahlgren
Bedrift: HTS Maskinteknikk
Ida Guterud
Bedrift: Lindum
Magnus Gevelt
Bedrift: Partum Eiendom
Anja Ruth
Bedrift: Glitre Energi