Close

Næringsvekst 2020

Drammen kommune og næringslivet samarbeider:

 

Næringsvekst 2020

 

– en forsterker for vekst og innovasjon i Drammen

”Næringsvekst 2020” har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.

 

”Næringsvekst 2020” er igangsatt for å stimulere til økt næringsetablering i Drammensregionen.

 

Overordnet mål:

Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og som bostedskommune.

 

Eksempler på konkretisering av målene:

  • For hver annen nye innbygger, er målet å etablere én ny arbeidsplass.
  • Drammens attraktivitet

 

Næringsvekst 2020 har følgende fire hovedsatsingsområder:

  • Gründersatsning
  • Eiendomsutvikling
  • Helse
  • Besøksnæringen

 

Prosjektet vil i tillegg forsterke prosesser og prosjekter innen andre områder som for eksempel miljø, handel, logistikk, service, omdømme.

 

Les hele prosjektbeskrivelsen av Næringsvekst 2020 HER