Internasjonale Drammen

Næringsforeningen hadde, fra prosjektets oppstart i januar 2016 og ut 2019, ansvaret for den daglige driften av «Internasjonale Drammen».

 

Vår hovedoppgave var å være kontaktskaperen mellom bedriftene og det offentlige. En egen prosjektleder ble ansatt for å arbeide spesielt inn mot bedriftslederne og for å være bindeleddet mot NAV, kommunen og fylkeskommunen.

 

Ved prosjektperiodens slutt ble det utarbeidet: Sluttrapport Internasjonale Drammen 2016-2019 (pdf.)

 

Fra januar 2020 er prosjektet overført til NAV og Drammen kommune for fast drift.