Dyktige fagarbeidere til nye prøvenemndsmedlemmer søkes

23.09.2019
Buskerud/Viken fylkeskommune trenger dyktige fagarbeidere til nye prøvenemndsmedlemmer i perioden 2020-2023, og vi oppfordrer bransjene til å foreslå gode kandidater.

Buskerud/Viken fylkeskommune trenger dyktige fagarbeidere til nye prøvenemndsmedlemmer i perioden 2020-2023, og vi oppfordrer bransjene til å foreslå gode kandidater.

  • Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt etter forslag fra partene i arbeidslivet
  • Prøvenemndsdeltakelse er et offentlig verv.
  • Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen for å sluttvurdere fag-/svenne- eller kompetanseprøver for en periode på fire år.

 

Fag- og svennebrev – et kvalitetsstempel

I kvalitetsvurderingen spiller prøvenemnda, som institusjon, en helt sentral rolle. Det arbeidet
prøvenemnda utfører er derfor viktig både for den enkelte kandidaten, for arbeids- og næringslivet
og for resten av samfunnet.

For å vurdere prøvene er det behov for dyktige og engasjerte fagpersoner.
Gjennom sine verv opparbeider prøvenemndsmedlemmer gode kunnskaper om de
faglige krav som stilles til deres bransje, samt god kompetanse i å vurdere fagkunnskap.

 

Organisasjonene og bransjene skal forslå personer til prøvenemnder. Slik er de med på å sikre god
kvalitet i prøvene.

 

Fra 1. januar vil Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune være slått sammen til Viken fylkeskommune.
De tre fylkene er enige om å bruke eksisterende fylkesgrense i prøvenemdsperioden 2020-2023.
Prøvenemdsmedlemmer som blir godkjent i Buskerud blir også godkjent i Viken fylkeskommune.

 

Her finner du kort informasjon om prøvenemnder og oppnevning

 

Det er ønskelig at forslag på kandidater leveres her

 

Fag vi mangler medlemmer til:

Reiselivsfaget
Kontor og administrasjonsfaget
IKT -servicefaget
Yrkessjåførfaget
Bilfaget lette kjøretøy
Bilfaget tunge kjøretøy
Industrimontørfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
Produksjonsteknikk

 

Kontaktperson fra fylkeskommunen er Anne Aasen

E-post:  anne.aasen@bfk.no Tlf: 41214976