Medlemsundersøkelser

Vår årlige medlemsundersøkelse blir gjennomført i månedsskiftet mai/juni.Svarene gir oss en god indikasjon på hvilke områder vi bør prioritere, og hva vi kan forbedre.