Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner kroner til kompetanseheving

14.03.2022
Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter. Foto Credit: Halfpoint Images
Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen. Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, i Viken fylkeskommune forklarer: – Nå har vi tatt grep for at pengene skal komme enda flere bedrifter i Viken til gode. Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO), har blitt svært godt mottatt av i Vikens næringsliv. Hovedformålet er at medarbeiderne i bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for at bedri...