Verdien av langsiktighet og kontinuitet

21.03.2022
– Mennesker vil ha med mennesker å gjøre når man skal gjøre store investeringer som for eksempel bil. Og da er det viktig å ha gode medarbeidere. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de blir her over tid, noe som henger sammen med at vi satser på utvikling av egne ansatte, sier UIf Vatne i Bilia (bilde).
Bilia har vært Volvo-forhandler kontinuerlig siden Isberg overtok som Volvos representant for Oslo og deler av Østlandet, og var selskapet i mange år kjent som Isberg’ s Personbil as. I dag er de eid av en av Europas største bilkjeder, Bilia AB, og det norske navnet er Bilia Norge AS.  Bilia Norge AS selger ulike bilmerker, men i Lier er det altså Volvo, BMW og Mini som er i porteføljen. Vi møter Ulf Vatne som er regionsjef nærings-salg, og Frode Mørch, plassjef for BMW og Mi...