Vekst og utvikling i 2019
Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.
Vekst og utvikling i 2019

Vekst og utvikling i 2019

07.01.2019
De siste to årene har Drammen Works og Næringsvekst 2020, med aktive samarbeidspartnere og Drammen kommune, skapt et godt fundament for innovasjon og vekst. 2019 blir et nytt år med fokus på felles videre løft for å utvikle næringsomdømmet, øke attraktiviteten og skape grobunn for enda flere arbeidsplasser i regionen.

– Målet for 2019 er å forsterke de tiltakene som allerede er igangsatt, fortsette jakten på de kloke hodene, de spennende bedriftene og jobbe aktivt for videre vekst og utvikling i regionen, sier Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Tilgjengelige Drammen  

Drammen er en by fylt med kvaliteter som gjør byen til et attraktivt sted å etablere og drive næringsvirksomhet i. De 4 K-er (kompakt, kompetanse, komplett og knutepunkt) er alle avgjørende faktorer for å tiltrekke seg flere kloke hoder og spennende virksomheter.

 

En spørreundersøkelse fra Markedsinfo blant bedriftsledere i Oslo og Akershus, viser at nærhet til eksisterende kunder og marked, samt sentral beliggenhet, er årsakene til at bedrifter vurderer å etablere seg i nettopp Drammensregionen.

 

– Dette gir oss klare indikasjoner på at de fire K-ene er kvaliteter vi skal fokusere videre på i året som kommer. I tillegg ønsker vi ytterligere å forsterke samarbeidet med universitetsmiljøet i byen for å synliggjøre kompetansebyen Drammen, samt løfte blikket og la oss inspirere og imponere av den teknologiske utviklingen vi alle er en del av, forteller Brunsell.

 

 

Les hele saken på drammenworks.no:

https://drammenworks.no/en-spennende-tid-i-vente/

 

Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.
Vekst og utvikling i 2019
Cecilie Bjørgan Brunsell, leder for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen.
Vekst og utvikling i 2019