Temamøte om E134 Oslofjordforbindelsen

28.05.2019
Mål med temamøtet er å bidra til å sikre at regjeringens beslutning om å bygge ut E134 fra E6 til Hurum blir gjennomført, samt at planlegging av strekningen Dagslett-E18 blir sluttført og realisert. Temamøtet er primært et møte for informasjon og opplysning, ikke et debattmøte.

Onsdag 12. juni 2019 kl 14.00 - 16.00

Teglen, Spikkestad Kirke og Kultursenter, C.A. Johansens plass 1, Spikkestad

 

Oslofjordforbindelsen vil være en sentral transportkorridor for nye Asker kommune og region Viken og vi imøteser videre utbygging av E134 mellom Frogn/E6 og Lier/E18 som del av en overordna øst-vestkorridor i Sør-Norge.

 

Invitasjon HER (pdf.)

 

Påmelding innen 6. juni: https://www.glaucusbooking.com/no/TravellerBooking/EventCreate?EventID=2644
 

 

Arrangør: Røyken kommune, E134 Haukelivegen AS og Røyken Næringsråd