Sonans Karriere ser mange muligheter

03.03.2021
Sonans Karriere Drammen har nylig opprettet en egen markedsavdeling, og jobber målrettet inn mot næringslivet i Drammen for å knytte til seg enda flere samarbeidspartnere.
Egen markedsavdeling Sonans Karriere er en landsdekkende aktør og samarbeider tett med de lokale NAV-kontorene. Vi er markedsledende leverandør i omstillingsprosesser inn mot offentlig sektor og satser stort innen tiltak, kurs og jobbinkludering. Sonans Karriere Drammen har nylig opprettet en egen markedsavdeling og jobber målrettet inn mot næringslivet i Drammen for å knytte til seg enda flere gode samarbeidspartnere. Vi samarbeider med mange bedrifter, og dekker bemanningsbehovet gjen...