Søknad til Lydia og Harald Lyche Fond 2019

16.09.2019
Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

Det kan søkes om støtte til allmennyttige institusjoner som arbeider til beste for ressurssvake mennesker. For øvrig kan forskningsprosjekter og kulturelle formål også støttes.

Det gis ikke støtte til drift, enkeltpersoner eller aksjeselskap. Søkere må være hjemmehørende Drammen eller nærmeste. Det skal i år deles ut inntil kr. 3.000.000.

Egne søknadsskjemaer må benyttes. Disse er å få hos Norli Magasinet og DnB Bragernes torg. Skjemaene kan også hentes ut på internett: www.nfdr.no.

 

Søknadsfrist 4. oktober 2019.

Søknader med eventuelle bilag må sendes som post til:

 

Lydia og Harald Lyches Fond
Bragernes Torg 13
3017 Drammen.