Skepsis inspirerer til ekstra innsats
Av Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen

Skepsis inspirerer til ekstra innsats

14.02.2019
Kronikk av Rune Kjølstad - dt.no | Wengens skepsis inspirerer oss til ekstra innsats og gir meg anledning til å bidra med supplerende informasjon om Næringsvekst 2020 og Næringsforeningens rolle.

Venstres Anders Wengen uttrykker i innlegg på dt.no og i papiravisen liten tro på Næringsvekst 2020 og slår fast at «det har i hvert fall ikke skapt nye arbeidsplasser». Jeg kan love at vi som hver dag jobber hardt i Næringsvekst 2020 og i Næringsforeningen for Drammensregionen skal gjøre alt vi kan for at Wengen skal måtte bite i seg sin altfor tidlige og bastante konklusjon.

 

Næringsvekst 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og næringslivet, videreført i den suksessrike samarbeidsånden som omdømmeprosjektet ble drevet. Eier av prosjektet er Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune. I kontaktutvalget er også Venstre representert sammen med de andre politiske partiene, kommunens politiske og administrative ledelse, representanter fra næringslivets organisasjoner, representanter for utvalgte næringsgrupper og universitetets ledelse.

 

Jeg oppfatter at det var full politisk enighet om å iverksette og organisere Næringsvekst 2020 på denne måten. Fremdrift i Næringsvekst 2020 er rapportert til kontaktutvalget jevnlig. Jeg regner med at kontaktutvalget ville ha gitt styringsgruppen beskjed om fremdrift og tiltak ikke har vært tilfredsstillende.

 

I det følgende skal jeg kommentere Wengens utsagn «sett utenfra er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen har gitt såpass krevende utviklingsoppgaver til en organisasjon som først og fremst er en interesseorganisasjon for det allerede etablerte».

 

Jeg tror mye av årsaken til at Drammen kommune valgte Næringsforeningen – og Byen Vår Drammen – som samarbeidspartnere, er de resultatene vi sammen oppnådde i omdømmeprosjektet. Dernest kommer at Næringsforeningen representerer bortimot 1000 bedrifter i Drammensregionen og at vi derfor har gode forutsetninger for å mobiliserebidragsytere. At vi raskt greide å skaffe 50 partnere som bidrar med like store midler som Drammen kommune, viser Drammensbedriftenes vilje til å være med på felles løft.

 

En av Næringsforeningens hovedoppgaver er å bidra til at næringslivet i byen får gode rammevilkår og at det legges til rette for utvikling og vekst. Vårt engasjement i Næringsvekst 2020 står sentralt i dette arbeidet.

 

Les hele kronikken på dt.no HER

 

 

 

Av Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen
Skepsis inspirerer til ekstra innsats
Av Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen