Sande på topp 6 - kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet!

10.04.2019
Sandeavis.no | "Det var i januar at NHO og KS i samarbeid lanserte en kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. De seks kommunene som var nominert var: Arendal, Ringsaker og Stavanger (store kommuner) og Haram, Rauma og Sande (små kommuner)."

 Dette var juryens begrunnelse for nomineringen av Sande i klassen små-kommuner:

 «Kommunen har det siste tiåret hatt et høyt aktivitetsnivå og opplevd vekst til tross for sin beliggenhet midt mellom to større bysentra. Kommunens grep har vært å innta en proaktiv rolle som samfunnsutvikler i tett samarbeid med lokalt næringsliv. Gjennom utvikling av en helhetlig områdemodell har kommunen klart å være en langsiktig, trygg og forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet. Kommunen har fått til gode resultater med relativt få ressurser, og fremstår som en foregangskommune når det gjelder å bruke arealpolitikk som en viktig del av næringspolitikken».

 

Kilde: Sandeavis.no

 

Les hele saken her: https://www.sandeavis.no/nyheter/sande/holmestrand/sande-kommune-nadde-ikke-helt-opp-bra-a-bli-nominert/s/5-26-183098

 

Vi gratulerer!