Sammen om Drammens gründerhus

28.05.2021
Med «hele byen» i ryggen, skapes nå Drammens gründerhus. Målet er å utvikle et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap. I desember er det klart for åpning. Det skjer i en av Nordens mest bærekraftige kontorbygninger, SporX i Dr. Hansteins gate 13 like ved Drammen stasjon.
Her kommer Drammens gründerhus. Leder av styringsgruppa for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad (i forgrunnen) ønsker velkommen og presenterer samarbeidspartnerne. Fra venstre daglig leder Vetle Hanssen Brevik i Tibe Drammen, arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge, banksjef Bodil Buch i DNB, konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi, prosjektleder Reidun Haaland i Vestaksen Eiendom, gründeransvarlig Bente B. Hogganvik i Sparebank1BV, direktør for ...