Sammen for ferge i Drammen

08.01.2024
Store utviklingsprosjekter ved elv og fjord betyr at fremtidens Drammen vil se veldig annerledes ut. Det gjør et ferge-prosjekt veldig interessant.
Vannveien AS og Grønn Vekst Drammen går sammen med en rekke tunge aktører og søker Forskningsrådet om midler til et fergeprosjekt i Drammensregionen. Dersom søknaden innvilges, kan det utløse mer enn 13 millioner kroner til et forskningsprosjekt som vil avklare hvordan vannveien blir en attraktiv supplerende ferdselsåre. Prosjektet har fått tittelen «VAMOZ – blått åretak for grønt gjennombrudd i transportsektorens behov for raske og effektive utslippskutt». Bak s...