Samarbeidsavtale med USN
EGEN MENTOR? Sykepleierstudentene Sunniva Landsverk (23) (til venstre) og Synne Poortman (23) ser frem til at samarbeidet kan føre til at flere studenter får egen mentor under studiet i likhet med økonomistudentene på USN Handelshøyskolen. (Foto: USN)

Samarbeidsavtale med USN

18.01.2019
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Næringsforeningen i Drammensregionen har for første gang etablert en samarbeidsavtale.

Formålet er å regulere det overordnede strategiske samarbeidet mellom Næringsforeningen og USN innen felles prosjekter, initiativ og øvrig samarbeid for å styrke nærings- og arbeidslivet og akademia i regionen.

 

Det er foreløpig satt opp fem konkrete samarbeidsprosjekter:

 

  1. Programråd: Deltagelse fra Næringsforeningen i aktuelle programråd ved USN.
  2. Bransjenettverk: Deltagelse fra USN i Næringsforeningens «Nettverk for kompetanse og utvikling», samt å utvikle felles nettverk innen helse og andre næringer der det er sammenfallende interesser.  
  3. Drammen helshub: Partene skal samordne sitt arbeid når det gjelder etablering av en helsehub ved nye Drammen sykehus. Et slikt tiltak er viktig for en positiv utvikling av arbeidslivet i regionen og for arbeidet med å etablere en helseklynge.
  4. Vekstbarometer: Partene skal samarbeide om å etablere et vekstbarometer for Drammensregionen.
  5. Studentrelaterte virksomheter: Det nåværende mentorprogrammet, der USN og Næringsforeningen samarbeider, skal videreutvikles med nye elementer.

 

EGEN MENTOR? Sykepleierstudentene Sunniva Landsverk (23) (til venstre) og Synne Poortman (23) ser frem til at samarbeidet kan føre til at flere studenter får egen mentor under studiet i likhet med økonomistudentene på USN Handelshøyskolen. (Foto: USN)
Samarbeidsavtale med USN
EGEN MENTOR? Sykepleierstudentene Sunniva Landsverk (23) (til venstre) og Synne Poortman (23) ser frem til at samarbeidet kan føre til at flere studenter får egen mentor under studiet i likhet med økonomistudentene på USN Handelshøyskolen. (Foto: USN)