Regionale forskningsfond Oslofjordfondet og Hovedstaden inviterer til læringsarena og prosjektverksted

10.01.2018
Det inviteres til en læringsarena og prosjektverksted for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter i, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. Møtet er et samarbeid mellom RFF Oslofjordfondet, RFF Hovedstaden og Forskningsrådet.

Det skjer i Drammen, tirsdag 16. januar.

Målgrupper er bl.a. kommuner, iks,  ulike avdelinger i fylkeskommunen og bedrifter som utvikler varer og tjenester til bla. offentlig sektor.

 

Program og påmelding:

https://www.forskningsradet.no/servlet/web/prognett-oslofjorden/Arrangement/Innovasjon_i_offentlig_sektor__leringsarena_og_prosjektverksted/1254031949057?lang=no