Prosessarbeid AS – nytt medlem av næringsforeningen

21.04.2022
– Skal bedrifter lykkes med endrings- og utviklingsprosesser, må de først jobbe med den psykologiske tryggheten blant menneskene som er involvert, sier Målfrid Jordet Ågotnes i Prosessarbeid AS. (Foto: William F. Stang)
Målfrid Jordet Ågotnes driver Prosessarbeid AS, som hun startet 8. mars 2021. – Jeg jobber med bedrifter som ønsker å styrke den relasjonelle kompetansen, øke den psykologiske tryggheten og oppnå bedre resultater. I tillegg tilbyr jeg fasilitering og workshopledelse i ulike typer endrings- og utviklingsprosesser, for eksempel innovasjonsarbeid, organisasjonsutvikling og strategi. Jeg har også 1:1-samtaler rundt jobbrelaterte problemstillinger, forteller hun. Målfrid kombiner...